Fukt och radon i fastigheter

Bor i ett äldre hus byggt på sent 60-tal. Vid senaste besiktningen upptäcktes radon i fastigheten. Halten av radon är låg och inga ytterligare åtgärder kommer behövas enligt företaget som utförde mätningarna i huset. Radon finns i marken, luften och i vattnet runt om i världen. Radon är en ädelgas som varken syns eller avger lukt. Ofta upptäcks radon i marken kring en byggnad. I vissa fall finns radon i byggnadsmaterialet. Om du bor i en fastighet som har blåbetong i konstruktionen finns risk att radon förekommer. Blåbetong användes fram till 1970-talet som byggnadsmaterial i flertalet bostäder.

Hur kan man avhjälpa problem med radon i fastigheter? Finns radon i luften behöver man se över och förbättra ventilationen. Radonspärr kan vara en lösning för att minska radonet, läs mer om radonspärr hos företaget Fuktspärrteknik.

Nya fastigheter har sällan problem med radon. I nuvarande bostadsmarknad ska man snarare se upp med kommande räntekostnader som kan drabba fastighetsägaren. Kvaliteten i byggnadsmaterial och byggteknik är en annan punkt att hålla koll på, speciellt om det är flera underentreprenörer involverade i projektet.

Läs mer hos Fuktspärrteknik om du är nyfiken på radonspärr. Förutom radonsanering arbetar bolaget med fukt- och mögelskador. Om du har en bristfällig dränering kring en fastighet finns risk att det dyker upp fuktskador. Exempel på detta är fukt på väggarna i källare, unken doft och mögelangrepp. För att få bukt med fuktproblemen kan det behövas bättre ventilation, rivning av skadat byggmaterial och kanske en ny dränering som kompletteras med fuktspärr.

Tänk på att anlita en besiktningsman när du köper en äldre fastighet. Du får en bättre bild av fastighetens kondition när du anlitar ett proffs som arbetat med att besikta fastigheters hälsa på regelbunden basis. Fackmannen är också bättre på at hitta vanliga dolda fel som förekommer.